Ειδικός Καρδιολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Ηolter ρυθμού 24-96h

24ryumoy

Ο εξεταζόμενος φέρει για ένα 24ωρο έως και 96h, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις, έναν ειδικό ηλεκτροκαρδιογραφικό καταγραφέα, τα δεδομένα του οποίου ο Ιατρός, αποκωδικοποιεί.

Συνήθως με αυτόν τον τρόπο διερευνάται συμπτώματα όπως αίσθημα παλμών ή φτερουγίσματα, ζαλάδες που οφείλονται σε διαταραχές αγωγής ή του ρυθμού. Επίσης χρησιμοποιείται για την διερεύνηση συγκοπτικών επεισοδίων, συμπτωμάτων στηθάγχης κ.α. Έχει μικρό μέγεθος, ενώ δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στον ασθενή.