Ειδικός Καρδιολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Holter πίεσης 24ώρου

holter piesis

Ο εξεταζόμενος φέρει για ένα 24ωρο, ειδικό φορητό πιεσόμετρο, που ρυθμίζεται έτσι ώστε ανά 20 έως 30 λεπτά να καταγράφεται η βραχιόνια αρτηριακή πίεση. Από αυτές τις μετρήσεις βγαίνει ένας μέσος όρος πίεσης, καθώς και άλλες πληροφορίες (max ΑΠ κατά την ημέρα, max ΑΠ τη νύχτα, μείωση της πίεσης την νύχτα ή όχι) , από τις οποίες ο Ιατρός καταρχήν πιστοποιεί την ανεύρεση ή όχι ύπαρξης της ΑΠ και κατά δεύτερον διευκολύνεται στην θεραπευτική του προσέγγιση. Χρησιμοποιείται  και για παιδιά με τις αντίστοιχες περιχειρίδες.