Ειδικός Καρδιολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας

kardiografos

Το γνωστό καρδιογράφημα, το οποίο καταγράφει τα δυναμικά του καρδιακού μυός κατά την διάρκεια του καρδιακού κύκλου στην ηρεμία. Απαραίτητο σε κάθε καρδιολογική εξέταση. Το απολύτως φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα όμως, δεν εξασφαλίζει πάντα την απουσία καρδιακής νόσου. Γι’αυτό και πρέπει να συνοδεύεται από το Ιστορικό, την Φυσική – κλινική εξέταση και κυρίως το Triplex καρδιάς, ιδιαίτερα στην πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στον Καρδιολόγο.