Ειδικός Καρδιολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Δοκιμασία κοπώσεως

test-koposeos-2

Ο εξεταζόμενος βαδίζει πάνω στο κυλιόμενο τάπητα. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα κόπωσης, όσον αφορά το μέτρο της προσπάθειας που καταβάλλει ο εξεταζόμενος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και το σκοπό της εξέτασης.

Είναι ένα μέτρο λειτουργικής εξέτασης της καρδιάς, που αναδεικνύει την λειτουργικότητα της και του καρδιαγγειακού συστήματος, σε συνθήκες φόρτισης.

Ελέγχονται πολλοί παράμετροι (αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, διαταραχές, αρρυθμίες, φυσική κατάσταση του ασθενούς). Χρειάζεται εμπειρία από τον εξεταστή για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.