Ειδικός Καρδιολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Υπηρεσίες

noninvasive

Αναζήτηση ατομικού ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού

Πλήρης κλινική εξέταση – Καρδιολογική εξέταση

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών

24ωρη / 96ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού ( Holter ρυθμού )

24ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πιέσεως ( Holter πίεσης )

Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα ( Test κοπώσεως )

Ηχοκαρδιογράφημα – Triplex καρδίας

Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας

Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης / πιστοποίησης υγείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από τις προβλεπόμενες διαγνωστικές εξετάσεις

Πλήρης καρδιολογικός προγεννητικός έλεγχος εγκυμοσύνης

Παραπομπή για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις, εφ᾽όσον κριθεί αναγκαίο

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση